Набуття членства в оборонному Товаристві визначено в Статуті ТСО України: 

*Членом Товариства може стати будь-який громадянин України, який досяг 14 років, визнає Статут т і сплачує членські внески. Членство в Товаристві може бути індивідуальним і колективним. Прийом в індивідуальні члени Товариства проводиться комітетом (зборами) первинної організації за заявою громадянина. Вихід з Товариства здійснюється за власним бажанням або за рішенням комітету (зборів).

*Колективними членами товариства можуть стати трудові колективи підприємств, організацій, навчальних закладів ті інші організації.

*Члени Товариства мають право: брати активну участь у вироблені, прийнятті і виконанні рішень; обирати і бути обраними до керівних органів; звертатися із заявами до керівних органів товариства і добиватися відповіді по суті; вільного виходу з Товариства. Їм забезпечується першочергове право навчання у навчальних організаціях Товариства, на курсах, в гуртках і клубах, користуватися спортивним обладнанням та інвентарем, брати участь у змаганнях, конкурсах, виставках та інших заходах.

*Члени Товариства зобов"язані: виконувати вимоги Статуту; всебічно готувати себе до праці й захисту Батьківщини; подавати приклад у додержанні законності і норм суспільної моралі; пропагувати мету і завдання Товариства; сплачувати членські внески. 

*За активну участь у діяльності Товариства, високі навчальні, спортивні та інші досягнення члени Товариства мають такі види заохочення: оголошення подяки, занесення до книги Пошани, нагородження грамотами, дипломами і знаками Товариства, призами, пам’ятними подарунками, грошовими преміями, представлення до присвоєння почесних звань і нагородження державними відзнаками