В навчальних закладах Чернігівської обласної організації продовжується робота по удосконаленню та оновленню матеріальної бази з метою приведення її до вимог сьогодення. Так в Корюківському районному спортивно-технічному клубі ТСО України (директор Лашко Олександр) слухачі займаються в новому класі з вивчення правил і безпеки дорожнього руху. В навчальному закладі закінчується облаштування ще двох оновлених класів з вивчення будови вантажних автомобілів і автобусів.

   Подібні відремонтовані і оновлені класи невдовзі відкриють свої двері ще в двох спортивно-технічних клубах оборонного Товариства області - Городнянському та Козелецькому.